Október 2022

29.03.2022 11:29
1.10.- koncert Ťapešovo
7.10.- koncert Cinobaňa
8.10.-   súkromná akcia
9.10.- koncert Partizánske (15.00hod.)
16.10.- koncert Liptovská Štiavnica
23.10.- Stodola Ľubianka
26.10. - koncert Senec

Kontakt

ĽUDOVÍT KAŠUBA 0908 901 296
ludokasuba@gmail.com